Dostawa sprzętu i wyposażenia gastronomicznego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu dla Zamawiającego, wraz z zainstalowaniem, montażem, uruchomieniem, szkoleniem personelu oraz świadczeniami gwarancyjnymi, dokładny opis sprzętu oraz wymagania dotyczące świadczeń dodatkowych zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia składa się z 5 zadań:

Zadanie nr 01 Sprzęt gastronomiczny,
Zadanie nr 02 Sprzęt barowy,
Zadanie nr 03 Meble gastronomiczne,
Zadanie nr 04 Ciąg gastronomiczny do bufetu,
Zadanie nr 05 Drobne wyposażenie kuchni.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11
Bartoszyce 11-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11
Bartoszyce 11-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się