DOSTAWA KLIPSÓW CHIRURGICZNYCH, STAPLERÓW CHIRURGICZNYCH, KOŃCÓWEK DO NOŻA HARMONICZNEGO ORAZ SYSTEMU ZAMYKANIA NACZYŃ

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa klipsów chirurgicznych, staplerów chirurgicznych, końcówek do noża harmonicznego oraz systemu zamykania naczyń (patrz – formularz asortymentowo – cenowy (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) - załącznik nr 2) w okresie 6 miesięcy od udzielenia zamówienia. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 12 zadań. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Leśna 10
Chojnice 89-600
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach
ul. Leśna 10
Chojnice 89-600
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się