Dostawa autobusu 18 miejscowego

» Opis zapytania

. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego autobusu.
Autobus powinien posiadać 17 miejsc dla pasażerów plus jedno miejsce dla kierowcy.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy pojazdu spełniającego wymagania
określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Miejscem dostawy pojazdu będzie siedziba Odbiorcy, tj. Gmina Turobin ul. Rynek 4,
23-465 Turobin.
4. Pojazd przekazany do odbioru Zamawiającemu powinien:
1) posiadać aktualne świadectwo homologacji dla autobusu, wydane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa;
2) posiadać w języku polskim wszystkie dokumenty związane z eksploatacją
i użytkowaniem pojazdu, m in. instrukcje użytkowania i obsługi pojazdu oraz
urządzeń w nim zamontowanych, książkę gwarancyjną, kartę pojazdu, itp.;
3) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2012r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich
niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016r. poz. 2022 ze zm.);
5. Zamawiający wymaga, aby pojazd był fabrycznie nowy, wyprodukowany nie
wcześniej niż w 2020 roku, kompletny, spełniał minimalne wymagania określone
w opisie przedmiotu zamówienia i był gotowy do użytkowania.
6. Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji dla pojazdu:
- gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne – nie
mniej niż 2 lata (24 miesiące),
- gwarancja na perforację korozyjną – nie mniej niż 8 lat (96 miesięcy),
- gwarancja na powłokę lakierniczą – nie mniej niż 2 lata (24 miesiące.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych
lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim
przypadku zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest zobowiązany
wykazać, że oferowany przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego. Podstawową forma wykazania, że urządzenia są równoważne
lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej
specyfikacji technicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 4
Turobin 23-465
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty

» Dane nabywcy

Gmina Turobin
ul. Rynek 4
Turobin 23-465
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się