ZP/CZD/0187/20 DOSTAWA WYPOSAŻENIA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI – DOPOSAŻENIE W RÓŻNY SPRZĘT, URZĄDZENIA I WYROBY - 23 pakiety

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Centralnej Sterylizatorni – doposażenie w różny sprzęt, urządzenia i wyroby – 23 pakiety.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 2 i 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Al. Dzieci Polskich 20
Warszawa 04-730
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Al. Dzieci Polskich 20
Warszawa 04-730
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się