Usługa ubezpieczenia Gminy Puławy oraz podległych jednostek organizacyjnych

» Opis zapytania

Zamówienie dotyczy następujących rodzajów ubezpieczeń:

(I). CZĘŚĆ PIERWSZA
Nazwa: Ubezpieczenie mienia i OC
1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia
2. Ubezpieczenie mienia od mienia od wszystkich ryzyk, w tym od kradzieży z włamaniem i rabunku
3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;;

(II). CZĘŚĆ DRUGA
Nazwa: Ubezpieczenie NNW STRAŻAKÓW
1) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych – ZAKRES I
2) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych – ZAKRES II;;

(III). CZĘŚĆ TRZECIA
Nazwa: Ubezpieczenie pojazdów
1) Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych (OCPPM)
2) Ubezpieczenie Auto Casco (AC)
3) Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów (NNW)
4) Ubezpieczenie Assistance (ASS).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 12:30


» Lokalizacja

ul. Dęblińska 4
Puławy 24-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Gmina Puławy
ul. Dęblińska 4
Puławy 24-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się