Odbiór i zagospodarowanie odpadów z opróżniania koszy ulicznych, czyszczenia placów i ulic, likwidacji dzikich wysypisk oraz odpadów ulegających biodegradacji, pochodzących z utrzymania gminnych terenów zieleni w 2021 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów o kodach 20 03 03, 20 03 01, 20 02 01, 15 01 06 wraz z ich przekazaniem do odzysku lub unieszkodliwiania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Nasielska 21
Serock 05-140
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Nasielska 21
Serock 05-140
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się