Usługa ubezpieczenia pojazdów

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia pojazdów.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej "ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych" w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
2) NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego,
3) AC – ubezpieczenie Autocasco w ruchu i postoju wraz z rozszerzeniem o kradzież, zabór i rabunek pojazdu,
4) Assistance - usługi pomocy powypadkowej i awaryjnej.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 2.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Czarna Rola 4
Poznań 61-625
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
Czarna Rola 4
Poznań 61-625
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się