Dostawa soku jabłkowego, naturalnej wody źródlanej oraz naturalnej wody źródlanej w butlach galonowych wraz z dzierżawą urządzeń dozujących wodę ZP/PN-21/20

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Część 1 – dostawa soku jabłkowego w opakowaniach o pojemności 0,2 l w ilości 147 000 szt.
2) Część 2 – dostawa słabo zmineralizowanej naturalnej wody źródlanej:
a) w opakowaniach o pojemności 1,5 l w ilości 650 szt.
b) w opakowaniach o pojemności 5 l w ilości 300 szt.
3) Część 3 – dostawa wody w butlach galonowych w opakowaniach o pojemności 18,9 l w ilości 2 000 szt. wraz z dzierżawą urządzeń dozujących wodę w ilości 12 szt.
na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie każdej z Części, określony został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
Białystok 15-950
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Napoje

» Dane nabywcy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
Białystok 15-950
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się