Wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Kokotku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Kokotku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Kokotku – I etap – dociążenie oczyszczalni ścieków”

Zakres robót obejmuje:
1) budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości 135 m3/d (1130RLM) wyposażoną w dwa osobne ciągi technologiczne pracujące niezależnie. Ciągi zaprojektowano w technologii oczyszczania mechanicznego oraz biologicznego na obrotowym złożu biologicznym (RBC)
2) budowę dwóch przepompowni ścieków sanitarnych wraz z ich zagospodarowaniem i wykonaniem zasilania elektrycznego,
3) budowę rurociągów grawitacyjnych z rur PVC o średnicy 200mm, o długości 6895 mb,
4) budowę rurociągów grawitacyjnych z rur PVC o średnicy 160mm, o długości 1540 mb,
5) budowę rurociągów tłocznych z rur PE o średnicy 110mm, o długości 85mb,
6) budowę rurociągów tłocznych z rur PE o średnicy 90mm, o długości 458mb,
7) przełożenie sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 90mm, o długości 98mb,
8) wykonanie studni rewizyjnych betonowych i PCV,
9) odtworzenie istniejących konstrukcji jezdni i innych nawierzchni,
10) przeprowadzenie rozruchu oczyszczalni i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego przedmiotem inwestycji,
11) wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego całej niezbędnej dokumentacji powykonawczej (w tym m.in.: protokołów z prób szczelności, map inwentaryzacyjnych sieci, raportów z inspekcji tv kanału itp.).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2021 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Paderewskiego 5
Lubliniec 42-700
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Opakowania przemysłowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Burmistrz Miasta
ul. Paderewskiego 5
Lubliniec 42-700
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się