Kompleksowe utrzymanie porządku i czystości oraz utrzymanie zimowe na terenie targowiska przyul. Sportowej w Słubicach w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie porządku na terenie targowiska miejskiego o powierzchni 9262,54 m2. W zakres wchodzi: sprzątanie terenu targowiska (zamiatanie, usuwanie błota, śmieci itp.), sprzątanie chodników przyległych do targowiska, bieżące utrzymanie zieleni, sprzątanie toalet, sprzątanie pomieszczeń biurowych,, utrzymanie porządku wokół pojemników i kontenerów przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, bieżące składanie kartonów i układanie w przeznaczonych do tego celów pojemników i kontenerów, usuwanie zlodowaceń na chodnikach i drodze przeciwpożarowej, sypanie powierzchni środkami przeciwpoślizgowymi, usuwanie śniegu i sopli z połaci dachowej, odśnieżanie powierzchni targowiska i chodników do niego przyległych, czyszczenie odwodnienia liniowego, czyszczenie rynien odprowadzających wodę z dachu, czyszczenie wpustów ulicznych, studni kanalizacji deszczowej i piaskownika, uzupełnianie środków dezynfekcyjnych w urządzeniach przeznaczonych do dezynfekcji rąk.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2020 | 12:30


» Lokalizacja

Pl. Bohaterów 13
Słubice 69-100
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Zakład Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach
Pl. Bohaterów 13
Słubice 69-100
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się