Dostawa sprzętu kolarskiego niezbędnego do realizacji zadania publicznego pn.: „Kolarskie Ośrodki Szkolenia Sportowego”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa sprzętu kolarskiego. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz jego zakres określono w ,,Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia”, który stanowi Załącznik nr 1 do dokumentacji przetargowej. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 (dwie) części: 1) Część I zamówienia – rowery, cykloergometry, urządzenia monitorujące trening, koła pełne – dyski, koła szprychowe; 2) Część II zamówienia – pedały, tarcze, okładziny hamulcowe, oski i suport, kasety i łańcuchy, grupa osprzętu, bateria, klamkomanetki, szytki. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, transport, rozładunek oraz wniesienie sprzętu. 4. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony, rozładowany i wniesiony przez Wykonawcę do jednego lub kilku magazynów zlokalizowanych w 11 punktach w następujących miastach: 1) Ruda Śląska; 2) Puławy; 3) Darłowo; 4) Toruń; 5) Wrocław; 6) Strzelce Krajeńskie; 7) Łódź; 8) Spytkowice; 9) Warszawa – Wesoła; 10) Kalisz; 11) Sopot. 5. Wykonawca zapewni dostawę przedmiotu zamówienia nowego, nieużywanego, który nie pochodzi z wystaw, ekspozycji, prezentacji oraz posiadającego właściwości zgodne z cechami określonymi w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” i złożoną ofertą. 6. Wykonawca udzieli gwarancji na okres co najmniej 12 miesięcy, a niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji obowiązują przepisy o rękojmi za wady, zgodnie z kodeksem cywilnym. W przypadku, gdy producent udziela dłuższej gwarancji, Wykonawca przejmie te prawa. 7. Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej w zakresie przedmiotów zamówienia wskazanych w Załączniku nr 1 do dokumentacji przetargowej, o takich samych lub lepszych parametrach i właściwościach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Trylogii 2/16
Warszawa 01-982
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty

» Dane nabywcy

Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy
ul. Trylogii 2/16
Warszawa 01-982
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się