Świadczenie usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych w podległych jednostkach Izby Administracji Skarbowej na terenie woj. mazowieckiego w tym:
1) odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz stanowiących pozostałości z selektywnego zbierania odpadów;
2) odbieranie odpadów zgromadzonych w sposób selektywny:
a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury;
b) szkło, opakowania ze szkła;
c) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metal, opakowania z metali;
3) odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (kuchenne, zielone).
Szczegółowy wykaz nieruchomości, częstotliwość wywozu i ilości niezbędnych pojemników dla poszczególnych frakcji odpadów zawarty jest w OPZ.
2. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie od dnia 01 stycznia 2021 r. do 31 lipca 2021 r.
Postępowanie podzielone jest na 13 części.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Alojzego Felińskiego 2B
Warszawa 01-513
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Alojzego Felińskiego 2B
Warszawa 01-513
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się