Fizyczna ochrona mienia bazy ZDP w Łęcznej przy ul. Przemysłowej 16 w roku 2021

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony obiektów i mienia bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Łęcznej w roku 2021, w skład którego wchodzi: 1) budynek administracyjny stanowiący siedzibę ZDP, 2) zaplecze (tj. plac magazynowy, parking strzeżony, pozostałe obiekty, sprzęt oraz środki transportowo - sprzętowe, znajdujące się na terenie siedziby Zamawiającego, również te nie będące własnością Zamawiającego) 2. W ramach umowy Wykonawca, w godzinach świadczenia usługi, będzie przyjmował i ewidencjonował pojazdy skierowane na parking strzeżony o którym mowa wyżej w ust. 1 pkt 2. 3. Przewidywana liczba godzin świadczenia usług wynosi: do 6 744 godzin. Określona ilość godzin jest ilością maksymalną, Zamawiający może powierzyć Wykonawcy świadczenie usług w mniejszej ilości godzin, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia do Zamawiającego. 4. Przez wypełnianie czynności składających się na wykonywanie usługi rozumie się ochronę mienia w rozumieniu przepisów ustawy z 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 838), a w szczególności: 1) pełnienie dyżuru w miejscach określonych w ust. 1 powyżej poza godzinami pracy jednostki, to jest w dni robocze w godzinach od 15:00 do 07:00 dnia następnego, a także w soboty, niedziele i święta przez całą dobę – 1 osoba na zmianie, 2) ochronę przed włamaniem do obiektów Zamawiającego, określonych w ust. 1 powyżej, 3) ochronę przed zaborem lub uszkodzeniem wyposażenia obiektów określonych w pkt 1 powyżej, a zwłaszcza urządzeń, materiałów, maszyn budowlanych, narzędzi i pojazdów służących przy wykonywaniu robót, oraz urządzeń biurowych, dokumentów należących do Zamawiającego, jak również stanowiących własność osób trzecich a znajdujących się na nieruchomości Zamawiającego na podstawie umów z Zamawiającym, 4) niedopuszczanie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony – poza godzinami pracy jednostki, to jest w dni robocze w godzinach od 15:00 do 7:00 dnia następnego, a także w soboty, niedziele i święta, 5) prowadzenie książki służby.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Przemysłowa 16
Łęczna 21-010
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ochrona

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
ul. Przemysłowa 16
Łęczna 21-010
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się