„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1934B, 1996B, 2650B i 2609B, 1952B, z podziałem na poszczególne części”

» Opis zapytania

Część I
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B Drozdowo – Rakowo - Boginie na długości ok. 4,630 km, gm. Piątnica. Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi „Z” i kategorię ruchu KR2 (szczegóły – „Dane wyjściowe do projektowania”)

Część II
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996B na odc. Brulin – Strzeszewo o dł. odc. ok 4 525 m, gm. Śniadowo. Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi „Z” i kategorię ruchu KR2 (szczegóły – „Dane wyjściowe do projektowania”).

Część III
Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, nr 2609B – ul. Łomżyńska w Nowogrodzie o dł. ok.975m gm. Nowogród. Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi „Z” i kategorię ruchu KR 1-2 (szczegóły – „Dane wyjściowe do projektowania”).

Część IV
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1952B w obr. miejscowości Truszki na odcinku ok. 2500 m, gm. Śniadowo. Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi „Z” i kategorię ruchu KR2 (szczegóły – „Dane wyjściowe do projektowania”).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Poligonowa 30
Łomża 18-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
ul. Poligonowa 30
Łomża 18-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się