Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim w 2021 roku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim w 2021 roku.
CPV – 15000000-8 - żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i podzielił zamówienie na pięć odrębnych części:
1) Część 1: Dostawa produktów ogólnospożywczych – CPV – 15800000-6,
2) Część 2: Dostawa mięsa i wędlin – CPV – 15100000-9,
3) Część 3: Dostawa ryb i mrożonek – CPV – 15220000-6, 15331170-9,
4) Część 4: Dostawa pieczywa – CPV – 15811000-6,
5) Część 5: Dostawa warzyw i świeżych owoców – CPV – 15300000-1,
3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
4. Oferta musi obejmować wszystkie pozycje kosztorysu w danej części.
5. Szczegółowy wykaz produktów dla poszczególnych części zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 i 5 do SIWZ.
6. Podane ilości produktów w poszczególnych częściach są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Służyć one będą wyłącznie do porównania ofert oraz wybrania oferty najkorzystniejszej, tzn. że nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw pomiędzy pozycjami w przedmiocie zamówienia z zastrzeżeniem, iż maksymalna wartość umowy nie ulegnie zmianie.
7. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen produktów zawartych w ofercie Wykonawcy w trakcie realizacji umowy.
8. Dostawy realizowane będą na podstawie bieżących zamówień składanych przez uprawnionych pracowników Zamawiającego (telefonicznie, pisemnie lub elektronicznie), wykonywanych z minimum jednodniowym wyprzedzeniem (składanych do godziny 15:00), od poniedziałku do piątku. Wykonawca będzie wnosił przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie przy ul. Mazowieckiej 12. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt Wykonawcy wkalkulowany w cenę dostarczanych produktów.
9. Wykonawca dostarcza produkty do siedziby Zamawiającego: pieczywo (05:00-06:00), ryby i mrożonki (07:00-10:00), warzywa i owoce świeże (07:00-10:00), mięso i wędliny (07:00-10:00), produkty ogólnospożywcze (07:00-10:00).
10. Szczegółowe warunki realizacji dostaw produktów żywieniowych zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
11. Zamawiający, wskazując w opisie poszczególnych produktów określenie typu (nazwy handlowe lub nazwy producentów), zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, z zachowaniem podanych w opisie wymagań minimalnych dla danego produktu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Mazowiecka 12
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Alkohole i produkty tytoniowe
 • Dania gotowe i specjalne produkty odżywcze
 • Grzyby
 • Kawa, herbata, napary
 • Mięso, drób, ryby i owoce morza
 • Nabiał
 • Napoje
 • Pieczywo
 • Produkty skrobiowe
 • Produkty spożywcze dla zwierząt
 • Przetwory owocowe i warzywne
 • Przetwory tłuszczowe
 • Przyprawy i dodatki do dań
 • Słodycze i przekąski

» Dane nabywcy

Publiczne Przedszkole Nr 1
ul. Mazowiecka 12
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się