Dostawa żywności dla ZPM Bursa Grudziądz w 2021 r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa żywności dla ZPM Bursa Grudziądz w 2021 r.”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz w Formularzach cenowych (załączniki 1-6 do SIWZ).
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Jako ofertę częściową rozumie się złożenie oferty na jedną lub więcej części (pakietów):
1) Część 1: OWOCE, WARZYWA I PODOBNE PRODUKTY, PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIARNA, SKROBI I PRODUKTÓW SKROBIOWYCH, RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE
2) Część 2: MIĘSO WIEPRZOWE I PRZETWORY, DROBIOWE I PRZETWORY
3) Część 3: ZIEMNIAKI, WARZYWA I OWOCE
4) Część 4: MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
5) Część 5: PIECZYWO I ARTYKUŁY PIEKARNICZE
6) Część 6: RYBY MROŻONE I PRZETWORY RYBNE, OWOCE I WARZYWA MROŻONE, WYROBY MĄCZNE MROŻONE
5. Miejsce dostawy: Zespołu Placówek Młodzieżowych „BURSA”

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Waryńskiego
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Alkohole i produkty tytoniowe
 • Dania gotowe i specjalne produkty odżywcze
 • Grzyby
 • Kawa, herbata, napary
 • Mięso, drób, ryby i owoce morza
 • Nabiał
 • Napoje
 • Pieczywo
 • Produkty skrobiowe
 • Produkty spożywcze dla zwierząt
 • Przetwory owocowe i warzywne
 • Przetwory tłuszczowe
 • Przyprawy i dodatki do dań
 • Słodycze i przekąski

» Dane nabywcy

Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się