Zmiana sposobu użytkowania części garażu na funkcję usługową z zakresu szkoleń

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „zmiana sposobu użytkowania części budynku garażowego na funkcję usługową z zakresu szkoleń” w siedzibie Zamawiającego przy Al. S. Kard. Wyszyńskiego 54 w Bydgoszczy.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót, dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Zamówienie nie obejmuje części projektowej dotyczącej organizacji trasy do nauki jazdy wokół adaptowanej części budynku

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54
Bydgoszcz 85-620
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54
Bydgoszcz 85-620
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się