Dostawa aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie

» Opis zapytania

Dostawa aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie ar. 11 ust. 8

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 10:10


» Lokalizacja

ul. Szpitalna 12
Augustów 16-300
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 12
Augustów 16-300
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się