„Adaptacja pracowni w szkołach Powiatu Limanowskiego w ramach projektu: „Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami”.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na adaptacji dwóch pracowni gastronomicznych w szkołach Powiatu Limanowskiego, realizowane w ramach projektu „Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR oraz budżetu państwa.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 2 zadania częściowe:
Zadanie 1 - „Adaptacja pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej”,
Zadanie 2 - „Adaptacja pracowni gastronomicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dobrej”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Józefa Marka 9
Limanowa 34-600
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zarząd Powiatu w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
Limanowa 34-600
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się