Dostarczenie usług dostępu do Internetu dla Agend zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie usług dostępu do Internetu dla Agend Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich.
2. Zamówienie obejmuje zapewnienie usług dostępu do Internetu dla Agend Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w lokalizacjach:
a) 33-100 Tarnów Al. Solidarności 5-9, (minimum: 20 Mb/s Download oraz 3 Mb/s Upload),
b) 33-300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 52, (minimum: 20 Mb/s Download oraz 3 Mb/s Upload),
c) 32-600 Oświęcim ul. Górnickiego 1, (minimum: 20 Mb/s Download oraz 3 Mb/s Upload),
oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w lokalizacjach:
a) Nowy Sącz ul. Wazów 3 (minimum: 20 Mb/s Download oraz 3 Mb/s Upload),
b) Nowy Targ al. Tysiąclecia 35 (minimum: 20 Mb/s Download oraz 3 Mb/s Upload),
c) Chrzanów ul. Grunwaldzka 5 (minimum: 20 Mb/s Download oraz 3 Mb/s Upload),
d) Tarnów ul. Wałowa 10 (minimum: 20 Mb/s Download oraz 3 Mb/s Upload),
3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 4 do siwz.
4. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz.
5. Usługa dostępu do Internetu dla Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich będzie finansowana ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 i Budżetu Państwa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 13:00


» Lokalizacja

Basztowa 22
Kraków 31-156
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi internetowe i telefoniczne

» Dane nabywcy

Województwo Małopolskie
Basztowa 22
Kraków 31-156
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się