DOSTAWA PALIWA W SYSTEMIE BEZGOTÓWKOWYM DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH I DROBNEGO SPRZĘTU

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa paliwa w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych oraz agregatów prądotwórczych i drobnego sprzętu przy pomocy kart identyfikacyjnych.
Zakup paliw będzie prowadzony w systemie bezgotówkowym na stacjach Wykonawcy.
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia możliwości korzystania z co najmniej jednej stacji paliw czynnej całą dobę, zapewniającej tankowanie pojazdów we wszystkie dni tygodnia, położonej na terenie Gminy Miasta Sopotu, a także posiadać stacje na terenie całej Polski umożliwiające tankowanie na podstawie wydanych kart identyfikacyjnych w razie zaistnienia takiej potrzeby.
Do poszczególnych paliw stosuje się wymagania jakościowe określone odpowiednio w normach „PN-EN 228+A1:2017-06 Paliwa do pojazdów samochodowych. Benzyna bezołowiowa. Wymagania i metody badań” i „PN-EN 590+A1:2017-06 Paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe. Wymagania i metody badań” oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1680).
Koszty związane z wydawaniem i obsługą elektronicznych kart paliwowych w okresie realizacji zamówienia ponosi Wykonawca.
Do dnia wystawienia elektronicznych kart do bezgotówkowego tankowania, wydawanie paliwa będzie odbywać się w oparciu o karty drogowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamiany lub zmniejszenia ilości szacunkowych w stosunku do szacunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz formularzu cenowym dostosowując je do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, co nie spowoduje dla Zamawiającego konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.
Okres obowiązywania umowy: 01.01.2021 - 31.12.2021

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Al. Niepodległości
Sopot 81-853
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Zakład Oczyszczania Miasta
Al. Niepodległości
Sopot 81-853
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się