Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w roku 2021 dla Domu Pomocy Społecznej im. T. Piekarza w Harbutowicach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych podzielonych na 7 pakietów opisanych Wspólnym Słownikiem Zamówień CVP:
Pakiet I – Drób (CPV 15112000-6)
Pakiet II – Artykuły mrożone (CPV15331170- 9,15300000-1 )
Pakiet III – – Mleko, produkty mleczarskie i tłuszcze (CPV 15500000-3, 15400000-2)
Pakiet IV – – Różne produkty spożywcze (CPV 15800000-6)
Pakiet V – Mięso i produkty mięsne (CPV 15100000-9)
Pakiet VI – Jaja (CPV 03142500-3)
Pakiet VII – Warzywa i owoce (CPV 15300000-1,15331000-7)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu zestawienia cenowego stanowiącego załącznik nr 1 pakiet I do VII do SIWZ nr DPS 1PN/2020.
Zakres zamówienia obejmuje terminowe dostawy ( wraz z rozładunkiem ) artykułów do magazynu Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach.
Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:

a) Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi w załączniku nr 1 pakiet I do VII do SIWZ, dostarczane towary muszą być zgodne z Polskimi Normami i spełniać wszystkie wymagania i normy dla artykułów żywnościowych dla ludzi,

b) Wykonawca na dostarczone towary, zgodnie z załącznikami nr 1 pakiet I do VII do SIWZ - formularz zestawienia cenowego musi zapewnić gwarancję jakości,

c) Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ oraz w załączniku nr 1pakiet I do VII do SIWZ (formularz zestawienia cenowego),

d) Wykonawca musi zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach, w tym zaoferować termin i warunki płatności opisane we wzorze umowy stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Harbutowice 1
Sułkowice 32-440
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Alkohole i produkty tytoniowe
 • Dania gotowe i specjalne produkty odżywcze
 • Grzyby
 • Kawa, herbata, napary
 • Mięso, drób, ryby i owoce morza
 • Nabiał
 • Napoje
 • Pieczywo
 • Produkty skrobiowe
 • Produkty spożywcze dla zwierząt
 • Przetwory owocowe i warzywne
 • Przetwory tłuszczowe
 • Przyprawy i dodatki do dań
 • Słodycze i przekąski

» Dane nabywcy

Dom Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza
Harbutowice 1
Sułkowice 32-440
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się