Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie zmian obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi planowania przestrzennego i obejmują zadanie pn. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Cyców Kolonia Druga
Sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Wólka Nadrybska, Janowica, Podgłębokie, Głębokie

Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cyców

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć części i w każdej części obejmuje wykonanie prac planistycznych w zakresie określonym w Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Podział przedmiotu zamówienia na części:
Część 1 – Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Cyców-Kolonia Druga na podstawie Uchwały Nr XV/149/20 Rady Gminy Cyców z dnia 16 lipca 2020 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Cyców – Kolonia Druga.

Część 2 – Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru poszerzenia terenu górniczego Puchaczów IV KWK Bogdanka (O.G. Puchaczów V) w części znajdującej się w granicach administracyjnych gminy Cyców dotyczy działek 38/1, 38/2 w miejscowości Głębokie na podstawie Uchwały Nr XV/106/19 Rady Gminy Cyców z dnia 31 grudnia 2019 r.

Część 3 – Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Puchaczów IV – KWK Bogdanka dla działki o numerze ewidencyjnym 213 w miejscowości Janowica dotyczy działki 213 na podstawie Uchwały Nr XV/150/20 Rady Gminy Cyców z dnia 16 lipca 2020 r.

Część 4 – Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Puchaczów IV” KWK Bogdanka dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Podgłębokie dotyczy dziełek nr 207, 208, 209, 212, 213, 215, 217, 219 na podstawie Uchwały Nr XV/151/20 Rady Gminy Cyców z dnia 16 lipca 2020 r.

Część 5 – Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – etap II dla dziełek nr 171, 161/3, 162/2, 162/1, 163/3, 163/5, 163/6, 164, 165/1, 166, 165/2, 167, 168, 169/2, 169/1, 170/2, 170/1, 170/3, 200, 199, 198, 197, 196/6, 196/4, 196/2, 196/3, 196/9, 196/5, 196/7, 196/10, 195, 194/1, 194/3, 193/2, 193/1, 191/1 obręb Wólka Nadrybska, gm. Cyców na podstawie Uchwały Nr XV/105/19 Rady Gminy Cyców z dnia 31 grudnia 2019 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców zmienioną Uchwałą Nr XIV/142/20 Rady Gminy cyców z dnia 15 maja 2020 r.

Część 6 – Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Cyców na podstawie Uchwały Nr XVI/148/20 Rady Gminy Cyców z dnia 16 lipca 2010 r.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Chełmska 42
Cyców 21-070
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Cyców
ul. Chełmska 42
Cyców 21-070
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się