Usługa utrzymania czystości w budynkach administracyjno - biurowych KOWR OT Bydgoszcz oraz na terenach zewnętrznych, z uwzględnieniem podziału na części.

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę utrzymania czystości w budynkach administracyjno - biurowych KOWR OT Bydgoszcz oraz na terenach zewnętrznych, z uwzględnieniem podziału na części:
Zadanie nr 1 – Usługa kompleksowego sprzątania budynku administracyjno-biurowego przy ul. Hetmańskiej 38 w Bydgoszczy
Zadanie nr 2 - Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i archiwum w Sekcji Zamiejscowej KOWR w Kusowie, gmina Dobrcz, przy ulicy Osiedlowej 11 oraz dbania o porządek na terenie przedmiotowej nieruchomości
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Każde zadanie stanowi osobną część, której wykonanie będzie stanowić ofertę częściową.
4. Wykonawca może złożyć ofertę na każde z zadań.
5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Hetmańska 38
Bydgoszcz 85-039
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi sprzątania

» Dane nabywcy

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy
Hetmańska 38
Bydgoszcz 85-039
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się