ZAKUP I DOSTAWA WORKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa worków na odpady komunalne w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami na terenie gminy Lubin, zgodnie z poniższym zestawieniem: a)worek niebieski "papier" 120 l- 50 mikronów (70x100) - 50.000 szt. b)worek żółty ze ściągaczem "plastik" 120l –50 mikronów (70x100) - 300.000szt. c)worek zielony "szkło" 80l –50 mikronów (60x80) – 50.000 szt. d)worek brązowy "bio" 120l –50 mikronów (70x100) - 150.000 szt. e)worek czarny bez nadruków 120l –50 mikronów (70x100) - 20.000 szt. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczać będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego na własny koszt oraz ryzyko do siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gmina Lubin Sp. z o. o. w Księginicach 14. Wykonawca powiadomi osobę/y odpowiedzialną/e za realizację przedmiotu zamówienia (telefonicznie lub pisemnie: e-mail ) o terminie dostawy, nie później niż 1 dzień przed planowanym terminem dostawy. Wykonawca dostarczy worki w terminie do 7 dni od momentu złożenia telefonicznego lub e-mailowego zamówienia.Dostawy realizowane będą w dni robocze od godz. 700 do godz.1400. Przyjęcie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie dokumentów WZ. Wykonawca zapewni transport i rozładunek dostarczonych worków. Za rozładunek worków odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wymagania dotyczące worków na odpady komunalne: a)winne być wykonane z folii polietylowej PE-LD lub równoważnego materiału, niezawierającego kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, być odporne na działanie promieni UV, niskich temperatur oraz środków chemicznych, b)spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019r., poz. 155, z późn. zm.), wymagania Polskich Norm lub norm europejskich, posiadać Atest higieniczny, odpowiadać deklaracją zgodności z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywie 94/62/EC oraz spełniać wymogi norm PN-EN 13427:2002, c)posiadać wytrzymałość na obciążenie minimum 30 kg dla odpadów z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych, d)posiadać wytrzymałość na obciążenia minimum 60 kg dla odpadów z papieru i szkła oraz odpadów zielonych. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonania trwałych i czytelnych nadruków na workach zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na okres 12 miesięcy licząc od dnia kiedy przedmiot zamówienia zostanie wydany Zamawiającemu. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiennej realizacji elementów przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, z zastrzeżeniem, że ogólna wartość nie przekroczy kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy. Termin płatności za wykonanie zamówienia: 30 dni licząc od dnia prawidłowego wystawienia faktur.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Księginice 14
Lubin 59-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Tworzywa sztuczne

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o.
Księginice 14
Lubin 59-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Surowce i półprodukty z ostatnich 10 dni.