Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest:
PAKIET I
1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności podmiotu wykonującego działalność leczniczą
2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej
3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia
PAKIET II
1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk


Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 13:00


» Lokalizacja

ul. Szpitalna 16
Przeworsk 37-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
ul. Szpitalna 16
Przeworsk 37-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się