Sukcesywna dostawa piasku płukanego 0 – 2 mm.

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę piasku płukanego 0 – 2 mm. 2. Miejsce dostawy to siedziba zamawiającego, tj. Siemiatycze, ul. Armii Krajowej 26. 3. Kruszywo sortowane, płukane na mokro, (musi odpowiadać zharmonizowanej normie PN-EN 12620+A1:2010 i PN-EN 13242+A1:2010) stosowane będzie do produkcji betonów przeznaczonych do celów konstrukcyjnych jak i innego zastosowania, a także do produkcji elementów prefabrykowanych. 4. Zamówienie obejmuje dostawę minimum 15.000 Mg, opcjonalnie 20.000 Mg kruszywa. 5. Kruszywo będzie ważone na wadze, znajdującej się w siedzibie Zamawiającego. 6. Sukcesywna dostawa realizowana będzie w ciągu roku samochodami samowyładowczymi o ładowności 22 – 27 ton, po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu. 7. Do każdej realizowanej dostawy Wykonawca musi załączyć stosowną deklarację właściwości użytkowej – system oceny i weryfikacji stałości wartości użytkowych 4.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Armii Krajowej 26
Siemiatycze 17-300
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Piasek

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
ul. Armii Krajowej 26
Siemiatycze 17-300
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się