Wykonanie robót polegających na wymianie wyposażenia wraz z robotami towarzyszącymi w lokalach mieszkalnych położonych w Osielsku przy ul. Tymiankowej 5, 7, 9, 11, 13, 15.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie robót polegających na wymianie wyposażenia wraz z robotami towarzyszącymi w lokalach mieszkalnych położonych w Osielsku przy ul. Tymiankowej 5, 7, 9, 11, 13, 15”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary (załącznik nr 6 do umowy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Starościńska 1
Warszawa 02-516
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Spółka z o.o.
Starościńska 1
Warszawa 02-516
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się