Zakup i dostawa kruszyw drogowych oraz piasku w 2021 roku na potrzeby Gminy Klembów wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę kruszyw drogowych oraz piasku w 2021 roku na potrzeby Gminy Klembów wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa kruszyw i piasku wraz z szacunkową ilością poszczególnych frakcji:
a) destrukt asfaltowy – frakcja 0-31,5 mm (bez zanieczyszczeń typu: ziemia, kora, różnego rodzaju inne kruszywa) – w ilości szacunkowej około 2300 ton;
b) kruszywo betonowe – frakcja 0-63 mm (bez zanieczyszczeń typu: ziemia, kora, różnego rodzaju inne kruszywa) – w ilości szacunkowej około 1000 ton;
c) kruszywo ceglane – frakcja 0-63 mm (bez zanieczyszczeń typu: ziemia, kora, różnego rodzaju inne kruszywa) – w ilości szacunkowej około 1500 ton;
d) pospółka drogowa – frakcja 0-33 mm (bez zanieczyszczeń typu: ziemia, kora, różnego rodzaju inne kruszywa) – w ilości szacunkowej około 20 ton;
e) piasek (sortowany) – frakcja 0-2 mm (bez zanieczyszczeń typu: ziemia, kora, różnego rodzaju inne kruszywa) – w ilości szacunkowej około 50 ton;
f) lesz – frakcja 0-2 mm (bez zanieczyszczeń typu: ziemia, kora, różnego rodzaju inne kruszywa) – w ilości szacunkowej około 200 ton;
Usługi transportu, rozplantowania i zagęszczania wraz z szacunkową ilością roboczogodzin pracy poszczególnych urządzeń:
a) walec drogowy – praca w ilości szacunkowej około 300 roboczogodzin;
b) koparko-ładowarka – praca w ilości szacunkowej około 300 roboczogodzin;
c) ładowarka o masie minimum 15 ton – praca w ilości szacunkowej około 300 roboczogodzin;
d) samochód ciężarowy z wywrotką o ładowności minimum 10 ton – praca w ilości szacunkowej około 300 roboczogodzin;
e) równiarka – praca w ilości szacunkowej około 300 roboczogodzin;
3. Wskazane w SIWZ ilości kruszyw oraz ilości roboczogodzin wymienionych usług nie stanowią ilości zamawianej. Ilości kruszyw oraz ilości roboczogodzin wymienionych usług wskazane w SIWZ nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Rozliczenia będą dokonywane w odniesieniu do ilości faktycznych zrealizowanych na podstawie jednostkowych zamówień w okresie obowiązywania umowy.
4. W cenę kruszywa należy wliczyć koszty transportu kruszyw na miejsca rozładunku wskazane przez Zamawiającego, a zlokalizowane na terenie Gminy Klembów.
5. Wykonawca zobowiązany jest w razie potrzeby Zamawiającego na dysponowanie takimi zasobami, aby móc zrealizować w ciągu jednego dnia (12 h) minimum 250 ton zamawianych kruszyw.
6. Kruszywa stanowiące przedmiot dostawy powinny posiadać deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat jakości, co będzie stanowiło potwierdzenie jakości dla Zamawiającego.
7. Faktyczne ilości i rodzaje zamawianych dostaw kruszywa będą wskazywane przez Zamawiającego w jednostkowym zamówieniu.
8. Szczegółowy sposób wykonywania umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
9. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z:
- postanowieniami SIWZ,
- złożoną ofertą.
10. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Gen. F. Żymirskiego 38
Klembów 05-205
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nawierzchnie

» Dane nabywcy

Gmina Klembów
ul. Gen. F. Żymirskiego 38
Klembów 05-205
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Materiały budowlane z ostatnich 10 dni.