Świadczenie usług eksploatacyjnych, konserwacyjnych, dokonywanie przeglądów pogwarancyjnych instalacji grzewczo-chłodniczej i wentylacyjnej, oraz instalacji dygestoriów z automatyką integrującą z systemem wentylacji pomieszczeń oraz obsługa instalacji grzewczo-chłodniczej i wentylacyjnej zamontowanych w budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych oraz w Centrum Nauk Stosowanych w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty 1A

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest wykwalifikowana obsługa, prace eksploatacyjne i konserwacyjne oraz dokonywanie przeglądów pogwarancyjnych instalacji grzewczo-chłodniczej i wentylacyjnej, instalacji dygestoriów z automatyką integrującą z systemem wentylacji pomieszczeń oraz obsługa instalacji grzewczo-chłodniczej i wentylacyjnej zamontowanych w Centrum Nauk Stosowanych (zwanym dalej „CNS”), oraz w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnym (zwanym dalej „ŚMCEiBI”) systemów, instalacji, maszyn i urządzeń zgodnie z warunkami podanymi m.in. w dokumentacjach techniczno-ruchowych poszczególnych systemów, instalacji, maszyn i urządzeń, a także biorąc pod uwagę wymagania wynikające z przepisów ogólnych dla poszczególnych branż oraz wytycznymi i wskazaniami Zamawiającego.
2) Dostawę materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do eksploatacji zapewni Wykonawca w ramach ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamówieniem nie jest objęta aparatura badawczo-naukowa. Termin gwarancji na zamontowane materiały, urządzenia, itp. wynosi – wg gwarancji producenta.
3) Zamawiający wymaga, aby wszystkie materiały eksploatacyjne zużywalne i wymienne, konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia były materiałami fabrycznie nowymi, nieregenerowanymi, nieużywanymi, wolnymi od wad, kompletnymi i najwyższej jakości oraz oryginalnie zapakowanymi, nie noszącymi śladów otwierania. Żaden z elementów danego materiału eksploatacyjnego nie może wchodzić wcześniej (pierwotnie) w całości ani w części w skład innego materiału, a jego zastosowanie nie może spowodować uszkodzenia aparatu lub urządzenia. Materiały i części eksploatacyjne zużywalne i wymienne, konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być materiałami oryginalnymi tj. pochodzącymi od producenta urządzeń, do których są przeznaczone lub zalecanymi i dopuszczonymi przez producenta urządzeń.
4) Wykonawca zapewni 24 – godzinny serwis pogwarancyjny. Czas reakcji serwisu nie może przekroczyć 8 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. 24 godzinny serwis pogwarancyjny powinien obejmować dyspozycyjność w razie awarii całą dobę oraz gwarantować zapas lub dostęp do części zamiennych automatyki ( sterowniki, czujniki, siłowniki, itp.) umożliwiający usunięcie awarii w ciągu 24 godzin.
5) Umowa realizowana będzie w terminie od daty zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od dnia 01.01.2021 r.) do dnia 30.06.2022 r.
6) Miejsce realizacji usługi.
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych oraz Centrum Nauk Stosowanych, ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 10:30


» Lokalizacja

Bankowa 12
Katowice 40-007
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Bankowa 12
Katowice 40-007
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się