Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Widowo na Centrum Aktywności Lokalnej dla dzieci i młodzieży.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest remont świetlicy wiejskiej we wsi Widowo wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu pod nazwą ,,Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Widowo na Centrum Aktywności Lokalnej dla dzieci i młodzieży”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Nr projektu RPO.08.06.00-20-0445/20.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu świetlicy wiejskiej we wsi Widowo na działce o nr ew. 233 w szczególności wykonanie następującego zakresu robót:
1.1 Roboty rozbiórkowe.
-rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej (powierzchnia dachu bez budynku bez daszków nad wejściami),
-rozebranie łacenia dachu,
-rozebranie sufitu z desek,
-rozebranie belek stropowych nad przybudówką,
-rozebranie drewnianej więźby dachowej nad przybudówką,
-rozebranie opaski z desek boazeryjnych wokół okien i drzwi oraz naroży budynku,
-rozebranie podsufitki z płyty pilśniowej,
-rozebranie okładziny ściennej z płyty pilśniowej,
-rozebranie obicia ścian oraz okapów z desek szalówkowych elewacyjnych,
-rozebranie podłogi ślepej,
-rozebranie legarów podłogowych,
-wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych - okna i drzwi,
-rozebranie drewnianego zadaszenia pokrytego blachą trapezową usytuowanego nad wejściem z przodu i z tyłu budynku,
-demontaż słupków stalowych średnicy 160 mm, długości 2,70 m - element zadaszenia nad wejściem,
-rozebranie żelbetowych stóp pod słupki stalowe,
-demontaż, wywiezienie we wskazane miejsce, a następnie przywiezienie i ponowny montaż mebli kuchennych wraz z obudową zlewozmywaka oraz kuchenki elektrycznej,
-zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, wykładzina PCV,
-rozebranie murowanego komina,
-demontaż metalowego pochwytu z rury śr. 50 mm o długości 2,0 m przymocowanego do ściany,
-rozebranie elementów schodów zewnętrznych-kostka betonowa gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej,
-rozebranie elementów schodów zewnętrznych-obrzeża trawnikowe betonowe 8x30 cm,
-rozebranie schodów betonowych zewnętrznych oraz fundamentów po piecach fizycznych,
-wycięcie otworu w stropie w celu zamontowania schodów składanych,
-rozebranie obróbek blacharskich dachu, podokienników blaszanych zewnętrznych, obróbki belki podwalinowej oraz pokrycia z blachy płaskiej poziomych daszków (okapów) zewnętrznych umieszczonych na ścianach szczytowych w poziomie stropu nad parterem,
-demontaż parapetów okiennych wewnętrznych z PCV (oprócz pomieszczenia sali świetlicy i pomieszczenia socjalnego),
-demontaż listew przyściennych z PCV w pomieszczeniu sali świetlicy i pomieszczeniu socjalnym.
1.2 Ściany.
-wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych GKFI 12,5 mm na rusztach metalowych 100-101 z nakryciem obustronnym i izolacją wewnątrz z wełny mineralnej gr. 10 cm.
-podniesienie ściany przybudówki do wysokości istniejących ścian w budynku świetlicy poprzez nadbudowę z krawędziaków drewnianych,
-wykonanie stóp fundamentowych betonowych pod kominy wentylacyjne 1x0,5x1,2 m oraz 0,7x0,5x1,2 m,
-wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej stóp fundamentowych betonowych z dwóch warstw papy na lepiku,
-wykonanie komina murowanego z pustaków ceramicznych wentylacyjnych 19x19x24 cm na zaprawie cementowej M10. Kominy wymurować możliwie najbliżej więźby dachowej, a kominki wentylacyjne na dachu połączyć przewodami wentylacyjnymi murowanymi za pomocą rur ,,spiro”,
-wykonanie montażu izolowanych rur ,,spiro” o śr. 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej w izolacji z wełny mineralnej gr. 5 cm z płaszczem,
-wykonanie kominków wentylacyjnych do przewodów wentylacyjnych mocowanych na dachu,
-wykonanie osadzenia kratek wentylacyjnych na pionach wentylacyjnych,
-wykonanie obudowy wod. - kan. płytami kartonowo - gipsowymi na rusztowaniach metalowych. Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne na kształtownikach stalowych U-75x0,6, C-75x0,6,
-uzupełnienie ścian drewnianych w miejscach otworów drzwiowych – ścianka uzupełniająca (gr. 10 do 15 cm) na szkielecie drewnianym z obustronnym obiciem płytą OSB3 -18 mm z wypełnieniem pustki wełną mineralną,
-wymiana osłabionych elementów konstrukcyjnych w ścianach drewnianych,
-wykonanie konstrukcji z listew drewnianych rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na ścianach wewnątrz pomieszczeń,
-wykonanie konstrukcji z listew drewnianych rusztów na ścianach na zewnątrz budynku (3 warstwy rusztów w poziomie parteru przy docieplaniu 10 cm wełny, 2 warstwy w poziomie parteru ścian dobudówki oraz 1 warstwa na ścianach zewnętrznych powyżej poziomu stropu). Powierzchnia ścian szczytowych zewnętrznych powyżej stropu nie będzie docieplona,
-wykonanie izolacji paroszczelnej z folii polietylenowej PE 0,2 mm mocowanej do konstrukcji drewnianej ścian wewnątrz budynku.
-wykonanie izolacji paroprzepuszczalnej z folii mocowanej na zewnątrz budynku do stelażu i ścian drewnianych,
-ułożenie na ścianach zewnętrznych w poziomie parteru: 2 warstw wełny mineralnej 2x5 cm oraz 1 warstwy 5 cm na ścianach dobudówki (wełna półtwarda),
-montaż na całej powierzchni ścian zewnętrznych powyżej cokołu – paneli o szer. 12,5 cm z blachy powlekanej o drewnopodobnej fakturze wraz z narożnikami o szer. 12,5 cm przy oknach i drzwiach zewnętrznych oraz narożnikami o szer. 16 cm mocowanymi na narożach budynku,
-wykonanie izolacji termicznej pionowej ze styropianu XPS gr. 12 cm na cokole budynku (bez przybudówki). Docieplenie metodą BSO. Faktura rustykalna nakładana ręcznie gr. 3,0 mm. Izolację zagłębić 0,3 m poniżej terenu,
-wykonanie docieplenia ściany zewnętrznej przybudówki płytami styropianowymi XPS gr. 7 cm, metodą lekką, faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, gr. 3,0 mm na ścianach,
-wzmocnienie narożników listwami (kątownikami) cokołowymi, aluminiowymi,
-zamontowanie obróbki blacharskiej z blachy powlekanej – podokienniki oraz obróbka połączenia paneli blaszanych z ociepleniem cokołu ze styropianem,
-umieszczenie napisu ,,ŚWIETLICA” przy drzwiach wejściowych do budynku. Litery o wysokości 18 cm ze stali nierdzewnej,
-wykonanie ręcznych wykopów przy istniejących ścianach fundamentowych w celu docieplenia styropianem,
-zasypanie wykopów przy ścianach zewnętrznych,
-ręczne rozplantowanie ziemi pozostałej z wykopów,
-zbicie odpadających, spękanych fragmentów tynków na cokole budynku i uzupełnienie nowymi tynkami cementowymi,
-wykonanie okładzin wewnętrznych płytami gipsowo-kartonowymi GKFI gr. 12,5 mm pojedyncze na ścianach na rusztach drewnianych,
-uzupełnienie, naprawa okładzin ściennych z płyt kartonowo - gipsowych w związku z robotami posadzkowymi w pomieszczeniu socjalnym i sali świetlicy,
-zamurowanie otworów w ścianach murowanych z cegieł o grub. 1 cegły (cokół budynku),
-zabezpieczenie ścian i sufitów w pomieszczeniu sali świetlicy i pomieszczeniu socjalnym przy prowadzeniu prac związanych z wymianą podłogi,
-poprawienie uszkodzonych fragmentów lamperii z wyprawy mozaikowej w pomieszczeniu socjalnym i sali świetlicy w związku z robotami posadzkowymi,
-montaż ścianki mobilnej przesuwnej harmonijkowej. Ścianka lekka z prowadnicami w posadzce i na suficie. Długość ścianki 6m,
-zamontowanie w pomieszczeniu WC dla osób niepełnosprawnych trzech poręczy metalowych, składanych, mocowanych do posadzki, typowych zgodnie z wymogami dotyczącymi wyposażenia pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych.
1.3 Strop.
-montaż belek stropowych drewnianych o przekroju 14x25 cm w przybudówce,
-wykonanie otworów w istniejącym drewnianym stropie na składane schody strychowe oraz kominy wentylacyjne,
-montaż belek drewnianych w poziomie stropu przeznaczonych do zamocowania prowadnicy górnej ścianki mobilnej przesuwnej harmonijkowej,
-montaż płyt OSB na belkach stropowych w przybudówce,
-wykonanie konstrukcji rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na sufitach i podciągach wewnątrz pomieszczeń,
-wykonanie izolacji stropu z folii paroszczelnej PE 0,2 mm,
-wykonanie konstrukcji nośnej z tarcicy nasyconej do zamontowania schodów strychowych składanych,
-obłożenie stropu płytami gipsowo - kartonowymi GKFI 18 mm na gotowym ruszcie metalowym,
-wykonanie izolacji cieplnej poziomej stropu z wełny mineralnej układanej na sucho gr. 25 cm,
-montaż schodów strychowych składanych z klapą 70x120 EL15 min, U=0,6W/m2K.
1.4 Posadzki.
-wykonanie podkładu z piasku pod posadzkę gr. 85 cm,
-wykonanie podkładu z betonu C12/15 gr. 10 cm pod posadzkę,
-wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzkowej z folii PE 0,3 mm,
-wykonanie izolacji termicznej posadzki ze styropianu EPS100 gr. 8 cm,
-wykonanie posadzki betonowej C16/20 gr. 5,0 cm,
-zbrojenie posadzki siatką stalową 15x15 cm z drutu fi 3 mm,
-ułożenie posadzki z płytek gresowych szkliwionych antypoślizgowych 30x30 cm, klasa ścieralności PEI V,
-ułożenie cokolika przy ścianie wysokości 15 cm.
1.5 Stolarka.
-wymiana istniejącego okna w przybudówce na okno z PCV o parametrach identycznych z istniejącymi oknami w budynku o wym. 0,98x1,59 m,
-zakup i montaż ościeżnic drewnianych z okleiną drewnopodobną do drzwi wewnętrznych,
-zakup i montaż skrzydła drzwiowego wewnętrznego płytowego pełnego z okleiną drewnopodobną,
-zakup i montaż drzwi zewnętrznych blaszanych z ościeżnicą metalową fabrycznie wykończonych U<=1,5W/m2K,
-montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0,4 m2 w poziomie strychu w szczytach budynku,
-zamontowanie podokienników 18 cm x 108 cm z postformingu gr. 28 mm w oknach pomieszczenia WC i pokoju pobytu dziennego,
-przyklejenie do szyb okiennych od zewnątrz szprosów z PCV w kolorze białym o przekroju poprzecznym 27x9 mm (szerokość 27 mm, wysokość 9 mm) wg rysunku elewacji.
1.6 Dach.
-wykonanie dwuspadowej więźby dachowej o układzie jętkowym nad przybudówką,
-wykonanie konstrukcji drewnianej daszku nad podestem wejściowym do budynku oraz daszków (okapów) zewnętrznych umieszczonych na ścianach szczytowych w poziomie stropu,
-wykonanie rusztu z listew drewnianych pod szalówkę okapu,
-zamontowanie paneli elewacyjnych z blachy powlekanej na okapie dachu,
-łacenie połaci dachowych (daszku nad wejściem do budynku i daszków (okapów) na ścianach szczytowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16 - 24 cm z tarcicy nasyconej,
-wykonanie deski czołowej,
-pokrycie dachu, daszku i okapów szczytowych blachą powlekaną dachówkopodobną, blacha gr. 0,5 mm,
-wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej,
-zakup i montaż rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 12 cm,
-zakup i montaż rur spustowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 10 cm,
-wykonanie i montaż ozdobnych ażurowych elementów w szczytach dachu i daszku nad wejściem z desek drewnianych malowanych lakierobejcą,
1.7 Roboty wykończeniowe.
-wykonanie tynków cementowo – wapiennych na ścianach kat. III (kominy wentylacyjne),
-wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych dwuwarstwowych na ścianach,
-wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych dwuwarstwowych na sufitach,
-ułożenie glazury na ścianach do wys. 2 m w pomieszczeniu WC,
-wykonanie lamperii 1,5 m z wyprawy cienkowarstwowej mozaikowej gr. ok. 2,0 mm z gotowej mieszanki żywicznej o fakturze strukturalnej drobnoziarnistej przy średnicy ziarna 1,2 mm,
-dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian i sufitów gipsowych z zagruntowaniem podłoża.
1.8 Roboty zewnętrzne.
-usunięcie warstwy ziemi roślinnej gr. 15 cm,
-wykonanie wykopów ręcznych o głębokości do 1,5 m przy schodach i podjeździe,
-wykonanie fundamentów żelbetowych pod schody i podjazd z betonu C16/20,
-przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów. Zbrojenie z podwójnej siatki pionowej z drutu śr. 6 mm 20x20 cm,
-wykonanie schodów zewnętrznych z podestem, beton C16/20,
-przygotowanie i montaż zbrojenia schodów. Zbrojenie z siatki z drutu śr. 6 mm 20x20 cm,
-wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (plac i parking),
-wykonanie podsypki żwirowo piaskowej pod kostkę betonową (podjazd, plac, schody i podesty),
-wykonanie zagęszczenia mechanicznego podsypki żwirowo-piaskowej,
-wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
-ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową,
-ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej,
-ręczne rozplantowanie ziemi wzdłuż obrzeży, schodów i podjazdu,
-wykonanie i montaż balustrady stalowej ażurowej przy schodach z rur stalowych o śr. 50/5 mm oraz prętów stalowych o śr. 14 mm malowanych proszkowo,
-obłożenie schodów zewnętrznych wraz z podestem płytkami gresowymi mrozoodpornymi antypoślizgowymi na klej, płytki gr. min. 15 mm, klasa ścieralności PEI V,
-obłożenie górnej płaszczyzny ścianek cokołowych schodów płytkami gresowymi mrozoodpornymi na klej, płytki gr. min. 15 mm, klasa ścieralności PEI V,
-wykonanie tynku akrylowego na gotowym podłożu o wielkości kamienia 1,5 mm z boku schodów,
-wykonanie cokolików płytkowych z kamieni sztucznych z płytek 30x30 –cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą,
-montaż słupów o długości ponad 2 m – przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej,
-przygotowanie i montaż dwóch słupów stalowych z rury śr. 160 mm do podparcia daszku przy wejściu. Rury stalowe z demontażu.
1.9 Instalacje wod.-kan.
-demontaż ustępu z miską fajansową,
-demontaż przepływowego podgrzewacza wody przy baterii zlewozmywakowej,
-demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm,
-demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm,
-demontaż rurociągu kanalizacyjnego PCV 110 mm-na ścianach budynku,
-wykonanie rurociągów kanalizacyjnych z PVC o śr. 160 i 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych,
-wykonanie czyszczaków z PVC kanalizacyjnych o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych,
-wykonanie rur wywiewnych z PVC o połączeniach wciskowych o śr. 110 mm,
-wykonanie rurociągów kanalizacyjnych z PVC w gotowych wykopach wewnątrz budynku. Rurociąg śr. 50 mm o połączeniach wciskowych.
-wykonanie rurociągów kanalizacyjnych z PVC o śr. 50 mm poł. wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych,
-wykonanie rurociągów z rur warstwowych PEX-c/AL/PE śr. 26x4,0 mm,
- wykonanie rurociągów z rur warstwowych PEX-c/AL/PE śr.21x3,45 mm,
-wykonanie rurociągów z rur warstwowych PEX-c/AL/PE śr. 17x2,75 mm,
-wykonanie izolacji termicznej rurociągów śr. 20 mm otuliną jednowarstwową z pianki gr. 20 mm-rury do ciepłej wody,
-wykonanie rur do zimnej wody o śr. 20 mm z izolacją termiczną jednowarstwową z pianki gr. 6 mm,
-wykonanie rur osłonowych PCV śr. 50 mm,
-zakup i montaż umywalek pojedynczych porcelanowych szer. 50 cm z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego w pomieszczeniu WC i socjalnym,
-zakup i montaż umywalki pojedynczej porcelanowej dla niepełnosprawnych 55x55 cm,
-zakup i montaż ustępów z płuczką ustępową typu ,,kompakt”,
-zakup i montaż baterii umywalkowych lub zmywakowych stojących o śr. nom. 15 mm,
-zakup i montaż podgrzewacza pojemnościowego wody użytkowej o poj. 60 l i mocy 1,5kW,
-zakup i montaż zaworów kulowych o śr. 15 mm,
-zakup i montaż grzejników elektrycznych stalowych konwektorowych o mocy 1500 W, 1000 W i 750 W z regulacją temperatury zawieszanych na ścianie,
-montaż elektrycznego wentylatorka łazienkowego wyciągowego Vmax=80m3/h,
-montaż klimatyzatora typu split montowanego na ścianie Qch=9,4 (2,8-11,2) kW, Qg=11,2 (2,7-12,7) kW, U=230V, P=3,02 kW, I=13,2 A,
-wykonanie rurociągów miedzianych śr. 15,88 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach,
-wykonanie rurociągów miedzianych śr. 9,53 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach,
-wykonanie rur przyłącznych miedzianych śr. 15,88 mm,
-wykonanie rur przyłacznych miedzianych śr. 9,53 mm,
-wykonanie izolacji termicznej rurociągu śr. 15,88 mm otuliną z pianki gr. 20 mm. Pianka do stosowania na przewody miedziane klimatyzacji (urządzenia chłodnicze),
-wykonanie izolacji termicznej rurociągu śr. 9,53 mm otuliną z pianki gr. 20 mm. Pianka do stosowania na przewody miedziane klimatyzacji (urządzenia chłodnicze),
-wykonanie rurociągów o śr. zewn. 20 mm łączonych metodą klejenia na ścianach budynków niemieszkalnych. Odprowadzenie skroplin.
-wykonanie próby napełnienia instalacji oraz uruchomienie instalacji klimatyzacyjnej,
-wykonanie mechanicznego wiercenia otworów (maks. śr. 50 mm) w ścianie drewnianej gr. 13 cm,
Uwagi końcowe:
-Wszystkie elementy drewniane muszą być impregnowane preparatami zabezpieczającymi p. - poż. oraz przed grzybami, pleśniami, owadami,
-Projektowany daszek nad wejściem zewnętrznym oraz poziome szczytowe okapy pokryć blachą trapezową identyczną z istniejącą na dachu budynku,
-blacha trapezowa daszku czy okapów szczytowych poziomych – identyczna z istniejącą na dachu,
-opaski zewnętrzne (narożniki) przy oknach i narożach budynku z paneli blaszanych powlekanych - brązowe,
-obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne, rury i rynny dachowe z blachy powlekanej – brązowe,
-okładzina schodów z gresu, balustrady, cokół – brązowe,
-panele elewacyjne blaszane z blachy powlekanej – jasny beż.
1.10 Roboty elektryczne.
- wykonanie demontaży skrzynek i rozdzielni skrzynkowych, opraw oświetleniowych świetlówkowych i żarowych, gniazd instalacyjnych wtykowych, puszek i odgałęźników instalacyjnych, przewodów układanych pod tynkiem,
- montaż rozdzielnicy elektrycznej,
-wykonanie wewnętrznej linii zasilającej,
- wykonanie instalacji oświetleniowej,
- wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V,
- wykonanie połączeń głównych i wyrównawczych,
-wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej,
-wykonanie badań i pomiarów odbiorczych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres określony jest w projekcie wykonawczym architektoniczno-konstrukcyjnym, projekcie wykonawczym (instalacje elektryczne), przedmiarach robót (branża budowlana i branża instalacje elektryczne) oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót ogólnobudowlanych i instalacji elektrycznych.
3. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, normy lub pochodzenie w związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia to wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny.
4. Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
5. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia na:
a) wykonaniu robót ogólnobudowlanych (prace elewacyjne, malowanie, szpachlowanie, układanie glazury, wykonanie instalacji elektrycznej), za wyjątkiem operatorów sprzętu i maszyn oraz osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy - załącznik nr 2 do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności.
9. Z tytułu niezatrudnienia osób na umowę o pracę oraz niezłożenia wymaganych dokumentów określonych w dziale III pkt 7 a)-d) SIWZ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1000,00 zł za każdy taki przypadek. Osoba niezatrudniona na umowę o pracę będzie musiała opuścić plac budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli (personel) Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
11. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda przedkładana Zamawiającemu umowa powinna zostać przeanalizowana przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami w/w ustawy.
12. Stosownie do treści art. 29 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia określone zostały wymagania Zamawiającego w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Obiekt wyposażony będzie w podjazd dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie WC oraz miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
13. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Mickiewicza 46
Bielsk Podlaski 17-100
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 46
Bielsk Podlaski 17-100
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się