Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

» Opis zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 5 – Program Ubezpieczenia
Część I Zamówienia:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
Część II Zamówienia:
Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
Ubezpieczenia autocasco,
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
Część III Zamówienia:
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Lipnowska 4
Rypin 87-500
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Gmina Rypin
ul. Lipnowska 4
Rypin 87-500
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się