Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Morasko, Obornickiej, Chmurnej, Śnieżnej, Mroźnej, Wietrznej i bocznej od Morasko w Poznaniu.

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Morasko, Obornickiej, Chmurnej, Śnieżnej, Mroźnej, Wietrznej i bocznej od Morasko w Poznani polegające na :
a) wykonaniu następujących Robót budowlanych,
i. wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami zgodnie z załączoną Dokumentacją projektową,
ii. odtworzenie nawierzchni zgodnie z załączoną Dokumentacją projektową;
b) opracowaniu Dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu Robót budowlanych;
c) uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenia o zakończeniu Robót;
d) przygotowaniu „Tabeli importu OT” zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego formularzem do importu OT;
e) przetworzeniu cyfrowym papierowej Dokumentacji powykonawczej zgodnie z wytycznymi stanowiącymi integralną część Umowy;
f) przygotowaniu wersji cyfrowej inwentaryzacji sieci wod-kan dla Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.01.2021 | 12:30


» Lokalizacja

61-492 Poznań


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Aquanet SA
Dolna Wilda 126
61-492 Poznań
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się