Dostawa liny stalowej fi 22mm 6x36_WS-IWRC sZ 1960 dla TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie.

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie S.A Biuro Zakupów, zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

1. LINA STALOWA OCYNK.FI 22mm 6x36 WS-IWRC sZ 1960 w ilości 430,00 kg

Nominalna wytrzymałość drutów 1770 Mpa.
Minimalna nośność liny 336,0 kN.
Współczynnik bezpieczeństwa liny na zerwanie większy niż 4,1.
Lina na bębnie, długość liny 210 m.
Lina stalowa sześciosplotowa F 22 mm,
216 drutów (6 x 36 = 216 ),
SEAL-WARRINGTON
DIN 3064,(niesmarowana)

--------------------------------------

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkt równoważny
Za produkt równoważny należy rozumieć produkt o takich samych wymiarach i parametrach technicznych jak produkt oryginalny, spełniający funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i materiały są nie gorsze niż wynikające z opisu wskazanym przez Zamawiającego oraz są zgodne z aktualną wiedzą techniczną.

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego /lista kryteria/
- opis oferowanego produktu równoważnego lub dokumentację (np. karta produktu), potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty
-Oświadczenie

WYMAGANY ATEST ORYGINALNY PRODUCENTA

-----------------------------------

1.Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP: TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno,
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- minimalny, wymagany okres gwarancji: 12 miesięcy od daty montażu.
- towar musi być fabrycznie nowy,
- wraz z dostawą wymagana dokumentacja jakościowa – ATEST ORYGINALNY PRODUCENTA
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

2. Dodatkowe informacje należy określić potwierdzeniem poprzez wybór z listy rozwijalnej formularza elektronicznego

3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na jej podstawie system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana na podstawie kryterium: cena - 100%.

4. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta.

5.Zastrzezenia Zamawiającego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.12.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały budowlane

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się