Świadczenie interwencyjnej pomocy weterynaryjnej dla ptaków i wolnożyjących ssaków z terenu miasta Poznania

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa weterynaryjna polegająca na zapewnieniu interwencyjnej pomocy dla rannych i chorych ptaków fauny krajowej oraz drobnych wolnożyjących ssaków z terenu miasta Poznania poprzez prowadzenie ośrodka rehabilitacji i leczenia tych zwierząt, zwanego dalej Ośrodkiem. W trakcie pobytu w Ośrodku, zwierzętom należy zapewnić warunki odpowiadające potrzebom biologicznym poszczególnych gatunków.
2. Usługa ma być wykonywana na terenie miasta Poznania bądź w odległości do 40 km od granic administracyjnych miasta Poznania i wyposażona w pomieszczenia zaadoptowane do zwierząt (pomieszczenia wewnętrzne umożliwiające przyjęcie ptaka i ssaka oraz wykonanie diagnostyki stanu zdrowia – o łącznej powierzchni min. 40 m2, a także woliery zewnętrzne – min. 3 o łącznej powierzchni 50 m2, w tym co najmniej jedna woliera o powierzchni min. 5 m2 do przetrzymywania ptaków drapieżnych.
3. Celem usługi jest umożliwienie powrotu zwierząt do środowiska - po zakończonym leczeniu i rehabilitacji. W przypadku zastosowania eutanazji bądź upadku zwierząt, mimo zastosowanego leczenia, Wykonawca zobowiązany będzie także do zapewnienia utylizacji zwierząt padłych zgodnie z przepisami prawa.
4. W przypadku gdy ośrodek będzie zlokalizowany poza granicami miasta Poznania Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić transport rannych zwierząt od granic administracyjnych miasta Poznania do Ośrodka (na terenie miasta transport zapewnia Straż Miejska Miasta Poznania).
5. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2020 | 08:00


» Lokalizacja

61-841 Poznań


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Urząd Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się