„Dostawa produktów farmaceutycznych do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”

» Opis zapytania

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Dostawa produktów farmaceutycznych do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”
2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
33600000-6 – Produkty farmaceutyczne
15884000-8 – Produkty dla niemowląt
3. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych i odżywczych, określonych szczegółowo w Formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ do magazynu Apteki Szpitalnej Zamawiającego. Oferowane produkty muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2020.944 t. j. z dnia 2020.05.27) lub odpowiednio dla produktów żywieniowych – ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2020.2021 t. j. z dnia 2020.11.16) oraz inne wymogi prawne dotyczące dopuszczenia oferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu i używania na terytorium Polski.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

11-400 Kętrzyn


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Szpital Powiatowy w Kętrzynie
ul.Marii Skłodowskiej-Curie 2
11-400 Kętrzyn
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się