Dostawa jednej sztuki zamrażarki do szokowego mrożenia chłodzonego powietrzem wraz z zainstalowaniem i podłączeniem do systemu komputerowego Bank Krwi.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa jednej sztuki zamrażarki do szokowego mrożenia chłodzonego powietrzem wraz z zainstalowaniem i podłączeniem do systemu komputerowego Bank Krwi zgodnie z formularzem ofertowym załącznik nr 1 do IdW oraz formularzem asortymentowo- cenowym załącznik nr 2 do IdW.
2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ( zatrudnienie na podstawie umowy o pracę).
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym
postępowaniu.
9. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
10. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zamówienia w walutach obcych.
11. Wspólny słownik zamówień CPV:
39.71.11.20-6 - zamrażarka

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Szarych Szeregów 21
Słupsk 76-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku
ul. Szarych Szeregów 21
Słupsk 76-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.