„Dostawa kart podarunkowych przedpłaconych (prepaid) dla pracowników WOMP w Kielcach”

» Opis zapytania

a. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kart podarunkowych przedpłaconych (prepaid) dla pracowników WOMP w Kielcach w ilości 62 szt. o łącznej wartości 81 560,00 zł.
b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 minimalny wymagany termin ważności kart: 6 miesięcy
 karty wystawione na okaziciela,
 możliwość płatności kartami we wszystkich punktach handlowych, usługowych
i gastronomicznych na terenie całego kraju, posiadających czytniki kart,
 możliwość wykonania dowolnej liczby transakcji do wysokości dostępnych środków na karcie,
 możliwość bezpłatnego sprawdzenia ilości dostępnych środków w czasie rzeczywistym na karcie podarunkowej oraz historii transakcji, telefonicznie i za pośrednictwem Internetu,
 możliwość wypłaty gotówki z bankomatów bez żadnych opłat z tego tytułu,
 możliwość zastrzeżenia karty podarunkowej bezpośrednio przez użytkownika,
 możliwość bezpłatnego wydania duplikatu karty w przypadku uszkodzenia, zgubienia lub kradzieży,
 karty podarunkowe muszą być zabezpieczone kodem PIN, z bezpłatną możliwość zmiany kodu przez użytkownika,
 bezpłatna, automatyczna aktywacja kart podarunkowych wraz z numerem PIN,
 nieodpłatne wsparcie dla użytkowników kart, w tym rozpatrywanie ewentualnych reklamacji użytkowników,
 karty podarunkowe nie mogą być obciążone limitem dotyczącym wartości jednorazowych operacji dokonywanych przy ich użyciu,
 nie dopuszcza się możliwości pobierania:
• prowizji od zawieranych transakcji w punktach sprzedaży i bankomatach,
• opłat z tytułu użytkowania kart podarunkowych przez użytkowników (tzn. prowizji od transakcji realizowanych za pomocą karty elektronicznej, opłaty rocznej za użytkowanie karty, ubezpieczenia karty),
• marży czy prowizji, opłaty za wydanie kart, opłaty za zasilanie kwotowe karty podarunkowej oraz opłaty za aktywację konta,
 obsługa procesu zasilania kart płatniczych leży po stronie Wykonawcy,
 Zamawiający wymaga by przekazane środki na zasilenie kart podarunkowych przechowywane były na dedykowanym rachunku bankowym objętym Bankowym Funduszem Gwarancyjnym,
 każda karta podarunkowa z nadanym numerem i datą ważności winna być dostarczona w kopercie wraz z dokumentem zawierającym informacje o sposobie prawidłowego użytkowania karty tj. sposobie zastrzeżenia karty, sposobie sprawdzenia salda i historii transakcji, promocjach i rabatach udzielanych przez poszczególnych partnerów handlowych użytkownikom kart. Koperta ma być oznaczona numerem porządkowym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Karola Olszewskiego
Kielce 25-663
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
ul. Karola Olszewskiego
Kielce 25-663
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się