Wykonanie usługi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wartości kosztorysowej inwestycji dla inwestycji pn.: „Budowa budynku biurowego wraz z zagospodarowaniem terenu pełną infrastrukturą techniczną dla nieruchomości przy ul. Kazimierza Dłuskiego 5 na siedzibę Urzędu Skarbowego w Otwocku”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wartości kosztorysowej inwestycji dla inwestycji pn.: „Budowa budynku biurowego wraz z zagospodarowaniem terenu pełną infrastrukturą techniczną dla nieruchomości przy ul. Kazimierza Dłuskiego 5 na siedzibę Urzędu Skarbowego w Otwocku”
Zamawiający posiada opracowane:
a) „Projekt koncepcyjny budynku Urzędu Skarbowego w Węgrowie przy ul. T. Kościuszki 10 w Węgrowie, działka nr 3669/4 obręb Węgrów” Opcja 2;
b) „Program funkcjonalno-użytkowy dla dokumentacji projektowej budynku Urzędu Skarbowego w Węgrowie przy ul. T. Kościuszki 10 w Węgrowie, działka nr 3669/4 obręb Węgrów” Opcja 2.
Budynek powinien być zaprojektowany w oparciu o zatwierdzoną przez Ministerstwo Finansów dokumentację, stanowiącą Załącznik Nr 1 do SIWZ – Dokumentacja składająca się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

01-513 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
ul. Alojzego Felińskiego 2B
01-513 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się