Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miechów

» Opis zapytania

Zamówienie polegać będzie na prowadzeniu przez okres trzech lat kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy Miechów

I. Usługa polegać będzie w szczególności na:

1. Otwieraniu, prowadzeniu i likwidacji rachunków bieżących i pomocniczych Gminy Miechów, jednostek budżetowych
2. Udostępnienie elektronicznego systemu rozliczeń bankowych
3. Utworzenie punktu kasowego ( filia lub oddział) swojego banku.
4. Udzielenie kredytu krótkoterminowego odnawialnego w rachunku bieżącym
5. Oprocentowanie środków na rachunkach Gminy.

II. Koszt obsługi
1) Wykonawca z tytułu prowadzonej obsługi Bankowej Gminy Miechów będzie pobierał w okresie trwania umowy stałą miesięczną opłatę ryczałtową, która pokryje wszelkie koszty świadczeń i wymagań wskazanych w pkt. 1-3 ,
2) Opłata ryczałtowa nie obejmuje kosztów odsetek od kredytu w rachunku bieżącym naliczanych odrębnie w przypadku uruchamiania kredytu ani oprocentowania środków na rachunkach Gminy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Sienkiewicza 25
Miechów 32-200
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
ul. Sienkiewicza 25
Miechów 32-200
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się