Usługa nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem „Infinitt Pacs”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Usługa nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem „Infinitt Pacs” dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie zainstalowanym w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie (przy ulicy Władysława Truchana 7 oraz przy ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów) scharakteryzowanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej w treści: OPZ) stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej w treści: SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

41-500 Chorzów


» Kategoria asortymentowa

  • Infrastruktura i urządzenia sieciowe
  • Infrastruktura telekomunikacyjna
  • Licencje i oprogramowanie
  • Pamięci przenośne
  • Sprzęt i akcesoria telekomunikacyjne
  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części
  • Usługi internetowe i telefoniczne
  • Usługi opracowywania oprogramowania
  • Usługi wdrożeniowe
  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się