„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w 2021 r. na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 13 w Tarnowskich Górach - Różne produkty spożywcze"

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do jednostki organizacyjnej Gminy Tarnowskie Góry tj. Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 13 w Tarnowskich Górach przy ul. Armii Krajowej 1.

Zamówienie obejmuje dostawę różnego rodzaju artykułów spożywczych.

Wykaz produktów wraz z ich planowanymi ilościami znajduje się w załączniku nr 2.1 do SIWZ – w dokumencie Exel.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
• Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia,
• Załącznik nr 2.1 do SIWZ – Formularz cenowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Armii Krajowej 1
Tarnowskie Góry 42-609
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Produkty gospodarki leśnej
 • Produkty łowiectwa
 • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
 • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
 • Usługi wspomagajace rybołóstwo
 • Usługi związane z leśnictwem
 • Usługi związane z łowiectwem
 • Płody rolne
 • Rośliny
 • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt
 • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
 • Zwierzęta żywe

» Dane nabywcy

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 13
ul. Armii Krajowej 1
Tarnowskie Góry 42-609
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się