Dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby walki z COVID-19 dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków do dezynfekcji dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. Oferta Wykonawcy.
2. Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostawę wraz z wniesieniem przedmiotu zamówienia do pomieszczeń Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zlokalizowanych w Lublinie oraz w Stalowej Woli.
3. Zamówienia będą składane sukcesywnie, a w zależności od pojedynczego zamówienia towar może być dostarczany do Kampusu Głównego KUL przy Al. Racławickich w Lublinie i/lub Kampusu przy ul. Konstantynów w Lublinie i/lub Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 3a i/lub Domy Studenckie w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia, dlatego Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie wszelkie koszty transportu i rozładunku towaru.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Al. Racławickie 14
Lublin 20-950
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
Lublin 20-950
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się