„Świadczenie usługi odławiania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej w 2021 r.”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi odławiania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej w 2021 r.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odławianiu oraz zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej.
Odłowieniu podlegać będą zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, w tym pozostawione przez właścicieli bez nadzoru a stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub innych zwierząt oraz potrzebujące natychmiastowej pomocy tj. chore lub podejrzane o nosicielstwo chorób zakaźnych, kontuzjowane, agresywne, stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego wskutek pogryzienia, a także potrącone przez pojazdy mechaniczne.
Zamawiający przewiduje odłowienie 100 szt. bezdomnych zwierząt z terenu miasta Skarżyska – Kamiennej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2020 | 10:45


» Lokalizacja

Sikorskiego 18
Skarżysko-Kamienna 26-110
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi weterynaryjne

» Dane nabywcy

Gmina Skarżysko-Kamienna
Sikorskiego 18
Skarżysko-Kamienna 26-110
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się