Odbiór i dostarczenie korespondencji masowej na potrzeby przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2021).

» Opis zapytania

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i dostarczenie w obrocie krajowym, przygotowanej przez Zamawiającego Korespondencji masowej, w postaci druków bezadresowych, na potrzeby popularyzacji i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2021), skierowanej do maksymalnie 15.200.000 gospodarstw domowych na terenie całego kraju. Korespondencję, o której mowa w zdaniu pierwszym, stanowić będzie List Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, skierowany do mieszkańców.
Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ oraz umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

00-925 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Usługi kurierskie i pocztowe

» Dane nabywcy

Główny Urząd Statystyczny
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się