Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w zarządzie Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie – II PRZETARG

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w zarządzie Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie. Szacunkowe zużycie energii za okres 12 mies. wyniesie 716 000 KWh. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Wykaz jednostek będących w zarządzie ZOZ Nr 2 w Rzeszowie, stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia punktów poboru w przypadku przyłączenia nowych obiektów do sieci elektroenergetycznej, zmianę grupy taryfowe, zwiększenia planowanego zużycia energii elektrycznej w rozmiarze nie większym niż 20 %.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ i w załącznikach integralnych z SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

35-005 Rzeszów


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
ul. Fredry 9
35-005 Rzeszów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się