Dostawa testów do badań automatycznych metodą chemiluminescencji markerów czynników zakaźnych przenoszonych przez krew tj. HBsAg wraz z testami potwierdzenia, anty-HCV, HIV Ag/Ab oraz testów anty-Treponema pallidum wraz z kalibratorami, kontrolami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz materiałów zużywalnych dla diagnostyki 195 000 donacji wraz z dzierżawą urządzeń oraz adaptacją pomieszczeń

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jakościowych testów do badań automatycznych metodą chemiluminescencji markerów czynników zakaźnych przenoszonych przez krew tj. HBsAg wraz z testami potwierdzenia, anty-HCV, HIV Ag/Ab oraz testów anty-Treponema pallidum wraz z kalibratorami, kontrolami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz materiałów zużywalnych dla diagnostyki 195 000 donacji w okresie 36 miesięcy wraz z dzierżawą urządzeń niezbędnych do wykonania w/w badań kompatybilnych z systemem komputerowym posiadanym przez Zamawiającego oraz adaptacją pomieszczeń

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

91-433 Łódź


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
Franciszkańska 17/25
91-433 Łódź
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się