Publikacja ogłoszeń w gazecie regionalnej obejmującej swoim zasięgiem Miasto Białystok lub we wkładce regionalnej do gazety o zasięgu krajowym, obejmującej swoim zasięgiem Miasto Białystok.

» Opis zapytania

Publikacja ogłoszeń w gazecie regionalnej obejmującej swoim zasięgiem Miasto Białystok lub we wkładce regionalnej do gazety o zasięgu krajowym, obejmującej swoim zasięgiem Miasto Białystok.
Gazeta powinna mieć charakter opiniotwórczy, nie być tabloidem, ukazywać się w postaci drukowanej, regularnie, co najmniej 5 razy w tygodniu, w tym co najmniej od poniedziałku do piątku.
Rodzaje ogłoszeń:
1) ogłoszenia o opublikowaniu wykazu nieruchomości i lokali przeznaczonych do dzierżawy lub wynajęcia,
2) ogłoszenia o organizowanych przetargach na najem lub dzierżawę lokali lub nieruchomości,
3) ogłoszenia okolicznościowe,
4) ogłoszenia kondolencyjne,
5) ogłoszenia o innej treści niż w pkt 1-4 w miarę potrzeb zamawiającego.
Ogłoszenia z punktu 1, 2, 5 - czarno białe, publikowane na stronie ogłoszeniowej.
Ogłoszenia z punktu 3 - czarno białe lub kolorowe publikowane na stronie redakcyjnej wskazanej przez Zamawiającego z wyłączeniem strony 1.
Ogłoszenia z punktu 4 - czarno białe publikowane na stronie z ogłoszeniami kondolencyjnymi, bądź na stronach redakcyjnych (2-5) w zależności od potrzeb.
Wielkość ogłoszeń zależy od treści ogłoszenia.
Planowana maksymalna powierzchnia łączna ogłoszeń - 9 600,00 cm2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

15-370 Białystok


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi poligraficzne

» Dane nabywcy

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. Gen. J. Bema 89/1
15-370 Białystok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się