Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Ksawerów, Jednostek Organizacyjnych Gminy Ksawerów i Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie w terminie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.12.2022 r.

» Opis zapytania

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Ksawerów i Jednostek Organizacyjnych i Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie w okresie od 01.02.2021 r. do 31.12.2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
2) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów w okresie od 01.02.2021 r. do 31.12.2022 r. wynosi 2.338.135,00 kWh zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Kościuszki
Ksawerów 95-054
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina Ksawerów
ul. Kościuszki
Ksawerów 95-054
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się