Dostawy produktów farmaceutycznych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów farmaceutycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o. Specyfikację dostaw zawiera załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Formularz cenowy”).
Zamówienie podzielone jest na 4 pakiety (części) wymienione w załączniku nr 1.1. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę w zakresie jednego lub większej ilości pakietów, natomiast w ramach danego pakietu oferta musi być kompletna (tj. musi obejmować wszystkie pozycje), w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona.
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia szczegółowo określił asortyment zgodnie z potrzebami szpitala, dopuszcza także produkt równoważny, przez który rozumie preparat o tym samym zastosowaniu oraz składzie chemicznym, postaci i drodze podania, jak opisany w załączniku nr 1.1 („Formularz cenowy”), chyba że zaznaczono inaczej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Chorzowska 38
Świętochłowice 41-605
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o.
Chorzowska 38
Świętochłowice 41-605
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się